KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 13a ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w roku 2017 planowane jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt.: „Dostawa produktów spożywczych do kuchni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach – ul. Pukowca 4, Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie – ul. LWP 3).
Planowany termin postępowania – 30.06.2017r.

plan1