Developed by jtemplate

REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO

od końca sierpnia 2001 do końca sierpnia 2002

 

Generalny remont został sfinansowany z budżetu gminy (całkowity koszt – ponad 4 mln). Wymieniono wszystkie instalacje, okna i drzwi. Całkowicie zmieniły swój wygląd sale lekcyjne (niektóre powiększono), toalety i klatki schodowe. Powiększono i zmodernizowano część budynku z salami gimnastycznymi. Dzięki przebudowie korytarzy i powstaniu nowego udało się podzielić budynek między SP 2 i PG 2. Powstała nowa, duża sala, w której znajduje się wspólna dla obydwu szkół biblioteka (osobne wejścia: od SP 2, od PG 2). Prace remontowe prowadzono przez cały rok szkolny 2001/2002. Mimo wielu uciążliwości życie szkolne toczyło się normalnie.

[Sierpień 2001 roku - tak wyglądała nasza szkoła przed remontem.]

[Remont trwał przez cały rok szkolny 2001/2002. Prace prowadzono w różnych miejscach szkoły. Najbardziej uciążliwa dla normalnego funkcjonowania szkoły była przebudowa tej części, w której mieściła się sala gimnastyczna. Na szczęście wszyscy widzieliśmy efekty pracy – kompleks sportowy rósł szybko.]

[Tak powstawał nowy korytarz łączący segmenty budynku, w którym mieściła się Szkoła Podstawowa nr 2. Dawny „łącznik” miał należeć do części gimnazjalnej, ale w czasie remontu wszyscy z niego korzystaliśmy. Byli jednak odważni, którzy do segmentu D chodzili na skróty, przez widoczny na zdjęciu „plac budowy”.]

[Remont przebiega w dobrym tempie. Stoją już rusztowania, zaczyna się kolejny etap prac. Od tej pory coraz częściej będą się zdarzać śmieszne sytuacje: nagle, w czasie trudnej lekcji, za oknem pojawi się człowiek – tynkarz lub malarz.]

[Wszyscy już wiemy jak będzie wyglądać nasza szkoła. Będzie zielono-żółta. Uczniowie i nauczyciele wyjeżdżają na wakacje, a w szkole zostają tylko ekipy remontowe. Wreszcie nikt im nie przeszkadza i prace dobiegają końca.]

[1 września 2002 roku – tak wygląda nasza szkoła po remoncie. Wydaje się, że nawet niebo nad nią pojaśniało.]

[Do takiej szkoły chce się wejść. Uczniowie jeszcze nigdy nie byli tak radośni na początku roku szkolnego 2002/3.]

ODDANIE DO UŻYTKU WYREMONTOWANEGO I ZMODERNIZOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2. GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2002/2003

2 września 2002 roku

 

To była bardzo udana, pamiętna uroczystość. Zaszczycili nas swoją obecnością liczni dostojny goście. Szkoła była piękna i wyglądała jak nowa. Miło było do niej wejść. Uczniowie, nauczyciele i rodzice byli szczęśliwi.

[Gminna inauguracja roku szkolnego 2002/3 połączona z oddaniem do użytku zmodernizowanego i wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Publicznego Gimnazjum nr 2 odbyła się na boisku przyszkolnym. Honorowi goście zasiedli w pierwszych rzędach. Na zdjęciu: W pierwszym rzędzie: senator Grażyna Staniszewska (druga z lewej), Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice – p. Franciszek Dziendziel (pierwszy z lewej), Wójt Gminy Pawłowice – p. Damian Galusek (11 z lewej), zastępca wójta – p. Marian Bęben (6 z lewej), wizytator szkół gminy Pawłowice - p. Anna Faber (9 z lewej), biskup Gerard Bernacki (12 z lewej), ksiądz Jan Kapuściok (8 z lewej), pierwszy dyrektor SP 2 – p. Grzegorz Witosza (widoczny w drugim rzędzie). Na zdjęciu brakuje księdza profesora Stanisława Pisarka, który w tym czasie przemawiał.]

[Gospodyniami uroczystości były panie dyrektorki obydwu szkół, które powitały gości, a następnie przedstawiły dzieje i osiągnięcia swoich szkól. Na zdjęciu: Dyrektor SP 2 – p. Zofia Musiał w czasie swojego wystąpienia.]

[Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 składał się z kilku piosenek i wierszy o wakacjach i szkole, przypominał także w żartobliwej formie dzieje remontu naszej szkoły. Wykorzystano w nim utwory naszych byłych i obecnych uczniów, które wcześniej zamieszczane były w gazetce szkolnej „Nie pytaj, lecz czytaj”. Wszystkim bardzo się podobał. Przygotowali go uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. I. Jagiełko, p. D. Lubos, p. B. Baron i p. I. Kamińskiej. W programie wystąpili uczniowie widoczni na zdjęciu: Grażyna Brandys, Beata Związek, Natalia Król, Agnieszka Ołenicz, Magda Migdał, Agnieszka Tekla, Dominika Okoń, Karolina Półgroszewicz, Michał Miech i chór szkolny.]

[Jako pierwsi szkołę otworzyli (od lewej): p. Franciszek Dziendziel, senator Grażyna Staniszewska, p. Damian Galusek. Wstęgę przecinały również panie dyrektorki obydwu szkół, które na tym zdjęciu są niewidoczne.]

[Poświęcenia szkoły dokonał biskup Gerard Bernacki. Towarzyszył mu ksiądz profesor Stanisław Pisarek i ksiądz Jan Kapuścisk ( na zdjęciu- za biskupem).]

[Na zdjęciu: Ksiądz profesor Stanisław Pisarek, z tyłu p. Zofia Musiał – dyrektor SP 2 i Wójt Gminy – p. Damian Galusek.]

[Po przecięciu wstęgi goście zwiedzali szkołę. Podobało się nie tylko wnętrze,
ale także zadbane otoczenie budynku i żywa kolorystyka ścian.]

20 LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JÓZEFA PUKOWCA W PAWŁOWICACH. GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2005/2006

1 września 2005 roku

         1 września nasza szkoła skończyła 20 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczystość środowiskową, która została połączona z gminną inauguracją roku szkolnego 2005/2006. Przybyli na nią: Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice - p. F. Dziendziel, Wiceprzewodniczący Rady Gminy - p. B. Kiełkowski, Wójt Gminy Pawłowice - p. D. Galusek i jego zastępca - p. M. Bęben, wizytatorzy: p. J. Kruzel i p. K. Dubiel, , p. Iwona Gawlas - dyrektor SP 2 w latach 1990-99, radni gminy i radny powiatowy, ksiądz J. Kapuściok, dyrektor GZO, prezesi oddziałów związków zawodowych: ZNP i "Solidarność", dyrektor GOK i kierownik DK- Osiedle, przedstawiciel dyrekcji KWK "Pniówek", Przewodniczący ROSM i kierownik Administracji Pawłowice - Osiedle, przedstawiciele firmy "Kropelka" i Biura Turystycznego "Imex", przedstawiciel Rady Rodziców SP 2, p. Zygmunt Brachmański - autor rzeźby przedstawiającej patrona SP 2, dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli z gminy Pawłowice, wicedyrektorzy naszej szkoły, którzy zmienili miejsce pracy, emerytowani nauczycieli, przedstawiciele prasy, nasi najlepsi absolwenci i wybitni sportowcy oraz wszyscy obecni nauczyciele, pracownicy, uczniowie i wielu rodziców.

          Uroczystość rozpoczęła msza w kościele parafialnym w Pawłowicach osiedlu. Następnie wszyscy goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice zebrali się na boisku szkolnym, gdzie odbyła się akademia. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, pani wizytator Krystyna Dubiel i p. Zofia Musiał - dyrektor SP 2, która przedstawiła dzieje szkoły i jej osiągnięcia, podziękowała poprzednim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom, którzy są zatrudnieni od 1985 roku oraz osobom, które są najbardziej zasłużone dla naszej szkoły i najbardziej przyczyniły się do jej rozwoju. Pani dyrektor wręczyła PRZYJACIOŁOM SZKOŁY pamiątkowe statuetki.

          Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie z kółka teatralnego i chóru szkolnego. Ogłoszono także wyniki konkursów przeprowadzonych z okazji 20-lecia szkoły, a ich laureaci otrzymali nagrody. Po zakończeniu akademii goście udali się do szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie nowej tablicy poświęconej naszemu patronowi. Następnie goście zwiedzili szkołę, a później udali się na obiad, który podano w stołówce szkolnej.

          Po południu uczniowie, nauczyciele i rodzice spotkali się na festynie, który zamykał obchody 20-lecia naszej szkoły.

[Pani dyrektor Zofia Musiał w swoim wystąpieniu przedstawiła dzieje szkoły i jej osiągnięcia.]

[Honorowi goście uroczystości - najbardziej zasłuzeni dla naszej szkoły otrzymali gorące podziękowania i wiązanki kwiatów.]

[Kiedy uczennice wręczały kwiaty p. Iwonie Gawlas - dyrektorowi SP 2 w latach 1990-99 - rozległy się gromkie brawa publiczności.]

[Przewodniczący Rady Gminy - p. Franciszek Dziendziel, który jako pierwszy otrzymał tytuł Przyajciela Szkoły Podstawowej nr 2 - podziękował w imieniu wszystkich wyróżnionych. W swoim wystąpieniu przedstawił także dzieje oświaty w Pawłowicach.]

[Wszystkim bardzo podobał się program artystyczny zaprezentowany przez uczniów z kółka teatralnego i chóru szkolnego.]

[Jak zwykle pięknie śpiewał chór i jego solistki.]

[Po akademii goście udali się do szkoły. Wszyscy otrzymali nagraną na CD prezentację naszej szkoły.]

[Ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie nowej tablicy poświęconej Józefowi Pukowcowi - patronowi naszej szkoły. Na zdjęciu od lewej: p. Zygmunt Brachmański - autor rzeźby i pamiątkowej tablicy, p. Z. Musiał, p. F. Dziendziel, p. K. Dubiel i p. D. Galusek.]

[Goście zwiedzający szkołę z uwagą słuchali objaśnień p. dyr. Musiał.]

[Duże zainteresowanie wzbudziły fotografie z różnych wydarzeń w dziejach szkoły.]

[Najmłodsi goście - zwycięzcy kolejnych edycji gminnego konkursu o tytuł Najlepszego Absolwenta i Najlepszego Sportowca - w czasie uroczystości trzymali się razem. Tak było również na obiedzie w stołówce szkolnej.]

NADANIE HONOROWEGO TYTUŁU PRZYJACIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PAWŁOWICACH

1 września 2005 roku

NADANIE HONOROWEGO TYTUŁU PRZYJACIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PAWŁOWICACH

Z okazji 20-lecia naszej szkoły ustanowiono honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 2. Otrzymały go osoby i instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się dla naszej szkoły, okazywały jej szczególną życzliwość i najbardziej przyczyniły się do jej rozwoju. Listę nagrodzonych ogłoszono na akademii z okazji 20 - lecia szkoły, która odbyła się 1 września 2005 roku. Dyrektor Zofia Musiał wręczyła Przyjaciołom naszej szkoły pamiątkowe statuetki.

HONOROWY TYTUŁ PRZYJACIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 OTRZYMALI:

[Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice - pan Franciszek Dziendziel,]

[Wójt Gminy Pawłowice - pan Damian Galusek,]

[Zastępca Wójta - pan Marian Bęben,]

[Pani wizytator Krystyna Dubiel,]

[Pani wizytator Anna Faber,]

[Pani wizytator Jolanta Kruzel,]

[Ksiądz Jan Kapuściok,]

[Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty - pani Barbara Siemieniuk,]

[Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach - pani Halina Mańka,]

[Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach - pan Marek Lucjan,]

[Kierownik Domu Kultury Pawłowice - Osiedle - pani Grażyna Arczewska,]

[Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach - pan Jan Figura,]

[Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej - pani Łucja Zbijowska,]

[Prezes Biura Podróży "Imex" - pan Zbigniew Pilas, statuetkę odebrał przedstawiciel "Imexu"]

[Dyrektor Hurtowni Regionalnej Składnicy Księgarskiej w Katowicach - pana Krzysztof Jamrocha,]

[Pracownik Hurtowni Regionalnej Składnicy Księgarskiej w Katowicach - pani Danuta Belina,]

[Przewodniczący Rady Osiedlowej Samorządu Mieszkańców w Pawłowicach - pan Szczepan Martynowski,.]

[Pawłowicka Firma "Kropelka", ]

[Absolwent naszej szkoły z roku 1999, który nigdy nie rozstał się z SP 2 i od 2000 roku jest redaktorem technicznym gazetki szkolnej "Nie pytaj, lecz czytaj" - Janek Mokwa,]

plan1