Developed by jtemplate

OTWARCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PAWŁOWICACH

1 września 1985 roku

 

Wcześniej dzieci mieszkańców osiedla - pracowników pobliskiej kopalni, która dzisiaj nosi nazwę KWK "Pniówek"- uczyły się w jedynej wtedy pawłowickiej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka. Szkoła nie była przygotowana na przyjęcie takiej rzeszy dzieci i dlatego w 1983 roku zapadła decyzja o budowie nowej placówki oświatowej na osiedlu w Pawłowicach. Tempo prac budowlanych było bardzo szybkie i być może to było przyczyną, że już w kilka lat po powstaniu nowa szkoła przechodziła pierwsze remonty.

[Kiedyś były tu łąki i pola uprawne, za dwa lata będzie stała nasza szkoła. 2 maja 1983 rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy szkoły na osiedlu w Pawłowicach.]

[„Niech się mury pną do góry”. Prace budowlane prowadzono w dobrym tempie. Od początku było widać, że to będzie potężny budynek.]

[Tak wyglądała sala gimnastyczna w budowie.]

[Gotowe segmenty A, B, C czekają na prace wykończeniowe.]

[1 września 1985 rok – otwarcie szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach. Pierwszy dyrektor szkoły, mgr Grzegorz Witosza, odbiera od budowniczych symboliczny klucz do szkoły.]

[1.09.1985 r. Jako pierwszy próg nowej szkoły przekroczył dyrektor Witosza. Towarzyszyli mu dostojni goście, a wśród nich emerytowany dyrektor Jośko, który szczególnie serdecznie życzył powodzenia uczniom, nauczycielom i dyrektorowi nowej szkoły.]

[1.09.1985. Po oficjalnym otwarciu szkoły wszyscy goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie zwiedzali nową szkołę. Wszystkim bardzo się podobała.]

W chwili otwarcia i w ciągu kilku następnych lat Szkoła Podstawowa nr 2 wydawała się ogromna. Miała 35 sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczne, wielką świetlicę i stołówkę, bibliotekę a ponadto kilkanaście małych pomieszczeń, w których prowadzono zajęcia kółek przedmiotowych lub gromadzono pomoce dydaktyczne. Obliczono, że w nowej placówce oświatowej może uczyć się około 800 dzieci. Szybko okazało się, że musi ich pomieścić znacznie więcej. Już w roku 1989/90 w szkole uczyło się ponad 1200 uczniów i ich liczba rosła.

[Tak wyglądała nasza szkoła w pierwszym roku swojego istnienia. Budynek był ogromny, a na razie uczyło się w nim tylko 360 uczniów. Miejsca mieli pod dostatkiem.]

Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 został w 1985 roku mgr Grzegorz Witosza. Pełnił funkcję do końca 1990r., to jest do odejścia na emeryturę. Wówczas Kurator Oświaty powierzył to stanowisko pani Iwonie Gawlas, która była dyrektorem do 31 sierpnia 1999roku. Od 1września 1999 roku do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest mgr Zofia Musiał. Funkcję wicedyrektorów sprawowali: mgr Urszula Wruszkowiak, mgr Wiesława Kaczmarczyk, Iwona Gawlas, mgr Maria Mach, mgr Zofia Musiał, mgr Bożena Wróbel, mgr inż. Witold Jagiełko, mgr Izabela Kamińska.

OTWARCIE SZKOLNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH

23 września 1987 roku

Od tej pory zajęcia sportowe mogły się odbywać nie tylko w salach gimnastycznych. Uczniowie mogli do woli korzystać z boisk, bieżni i skoczni do skoku w dal. Różnorodność zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli, bogate wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy i działalność Szkolnego Koła Sportowego przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów sportem. „Dwójka” bardzo szybko stała się potęgą w dziedzinie sportu szkolnego, a uczniowie odnosili i nadal odnoszą wielkie sukcesy w zawodach sportowych różnego szczebla.

[23.09.1987 – otwarcie szkolnych obiektów sportowych. Była to jedna z najważniejszych uroczystości w trzecim roku działania szkoły. Przybyli na nią przedstawiciele władz politycznych i oświatowych gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły. Na zdjęciu, które wykonano już po przecięciu wstęgi stoją od lewej: p. Zygmunt Wierzyński – Naczelnik Gminy, p. Teresa Konieczny – Inspektor Oświaty w Pawłowicach, p. Jerzy Sierka – przedstawiciel Gminnej Rady Narodowej i dyrektor SP w Warszowicach, p. Grzegorz Witosza – dyrektor naszej szkoły.]

[23.09.1987. Na naszych, właśnie otwartych obiektach sportowych odbyły się zawody o Puchar Inspektora Oświaty. Było jak na prawdziwej olimpiadzie: defilada zawodników, znicz olimpijski, różne konkurencje sportowe, podium i medale dla zdobywców czołowych miejsc. Na zdjęciu: Defilada sportowców z różnych szkół. Wśród nich reprezentacja naszej szkoły.]

[23.09.1987. Na ten moment, widoczny na zdjęciu, czekali wszyscy wtajemniczeni: Leszek Kubieniec zapalił „znicz olimpijski”. Niektórzy uczniowie i nauczyciele oraz pan woźny – główny konstruktor znicza - mocno trzymali kciuki. Udało się! Znicz płonął. „Święty ogień olimpijski” przyniósł szczęście naszym sportowcom.]

[W zawodach o Puchar Inspektora Oświaty nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni. Na zdjęciu: Leszek Kubieniec – kapitan naszej reprezentacji - na najwyższym stopniu podium. Pani Inspektor Oświaty wręcza mu Puchar dla zwycięskiej drużyny.]

[Radość ze zwycięstwa. Nasi sportowcy po raz pierwszy zdobyli Puchar Inspektora Oświaty. Ze zwycięstw naszych zawodników cieszyli się wszyscy, a szczególnie nauczyciele wychowania fizycznego: (na zdjęciu od lewej strony) p. Zbigniew Dusza, p. Elżbieta Andrzejewska, p. Jadwiga Jasińska, p. Bożena Wróbel (klęczy w pierwszym rzędzie)]

[Naszym zawodnikom kibicowała cała szkoła. Nauczyciele także mocno trzymali kciuki. Niektórzy z nich (p. J. Fizek, p. M. Kazior, p. J. Kolonko) nadal pracują w naszej szkole.]

NADANIE SZKOLE IMIENIA I WRĘCZENIE SZTANDARU

2 czerwca 1990 roku

Patronem szkoły został Józef Pukowiec - przedwojenny harcerz i nauczyciel, który przez pewien okres swojego życia mieszkał w Bziu położonym w sąsiedztwie Pawłowic. Jego życiowa dewiza, która brzmi: "Harcerz mierzy radość życia ilością pokonanych przeszkód" była i jest wykorzystywana w działalności wychowawczej naszej szkoły.

[Orkiestra gra hymn. Flaga wędruje na maszt. Zaczyna się uroczystość nadania imienia szkole i rozwinięcia sztandaru.]

[Przedstawicielka Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach odczytuje „Akt nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach imienia Józefa Pukowca”.]

[Siostrzeniec Józefa Pukowca, p. Frelich, dokonuje odsłonięcia pamiątkowej tablicy, którą następnie przeniesiono do szkoły i zamontowano na ścianie. Harcerze zaciągnęli przy niej honorową wartę. Na drugim planie: Uczniowie klas VIII i chórzyści, którzy przedstawili na uroczystości montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Izabeli Kamińskiej i Anny Półgroszewicz.]

[Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, p. Wierzbicki, przekazuje dyrektorowi szkoły sztandar ufundowany przez rodziców. (Wcześniej na mszy zamówionej przez rodziców sztandar został poświęcony, ale zdjęcia z tego wydarzenia nie zachowały się w szkolnym archiwum)]

[Dyrektor Grzegorz Witosza przekazuje sztandar uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach. Poczet sztandarowy tworzą: Joanna Czajkowska, Katarzyna Pyka i Artur Pomorski.]

[Poczet sztandarowy przemaszerował wokół boiska. Zaproszeni goście, nauczyciele i ponad 1200 uczniów w postawie na baczność oddało hołd sztandarowi naszej szkoły.]

ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ STAŁA SIĘ, – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 kwietnia 1994 – GMINA PAWŁOWICE

DZIESIĘCIOLECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JÓZEFA PUKOWCA W PAWŁOWICACH

26 maja 1995 roku

 

Uroczystość z okazji dziesięciolecia szkoły dała możliwość podsumowania jej dotychczasowej działalności i zaprezentowania społeczności lokalnej dorobku uczniów i nauczycieli. Szkoła miała sporo powodów do dumy. Jej uczniowie w ciągu pierwszej dekady osiągali dobre wyniki w konkursach przedmiotowych, artystycznych i w zawodach sportowych. Wielomiesięczne przygotowania do obchodów dały wymierne rezultaty: w szkole przybyło dekoracji, przeprowadzono wiele konkursów, które zmobilizowały dzieci do poznania historii szkoły, wielu uczniów umocniło swoją więź ze szkołą. Motorem napędowym tych przygotowań był Samorząd Uczniowski, który między innymi przeprowadził wspaniałą akcję pod hasłem: „1000 książek na dziesięciolecie szkoły”. Akcja zapoczątkowała burzliwy rozwój biblioteki szkolnej, która w szybkim czasie podwoiła swój księgozbiór.

[Znak graficzny obchodów 10-lecia szkoły został wybrany spośród wielu, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Samorząd Uczniowski. Zwyciężyła w nim Aneta Nowak (wówczas uczennica Va). Wymyślony przez nią znak graficzny był zamieszczony na zaproszeniach na uroczystość, na dyplomach, na stronie tytułowej gazetki szkolnej i specjalnej książeczki wydanej z okazji 10-lecia szkoły.]

[Dziesięciolecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach obchodzono dostojnie i pogodnie. 26 maja 1995 roku odbyła się akademia, a nazajutrz, 27 maja – festyn dla uczniów i rodziców. Na zdjęciu: Dyrektor szkoły, p. Iwona Gawlas wita gości, nauczycieli, uczniów i rodziców przybyłych na akademię z okazji 10-lecia szkoły.]

[Na akademię z okazji 10-lecia szkoły przybyli: Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice – p. E. Pająk, Wójt Gminy Pawłowice – p. Damian Galusek i jego zastępczyni – p. R. Piechaczek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty – p. J. Sosna, wizytator szkół z terenu gminy Pawłowice – p. H. Tkaczyk, radni, dyrektorzy szkół gminnych, obecni i emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, najlepsi absolwenci i obecni najlepsi uczniowie oraz przedstawiciele 80 klas, które wtedy istniały w szkole. Na zdjęciu: Miejsca w pierwszych rzędach zajęli dostojni goście. Widoczni od lewej: p. Pająk, p. Galusek, p. Piechaczek (czwarta od lewej), p. Gawlas, p. Tkaczyk. Goście przeglądają książeczkę pt. „Rok po roku, czyli dzieje naszej szkoły”, którą z okazji 10-lecia napisała p. Izabela Kamińska, a skład komputerowy zrobili członkowie szkolnego kółka informatycznego pod kierunkiem p. Witolda Jagiełko.]

[Pierwszy dyrektor naszej szkoły, p. Grzegorz Witosza (stoi wśród honorowych gości) był szczególnie serdecznie witany przez wszystkich zgromadzonych na uroczystości.]

[Dziesięciolecie szkoły było dobrą okazją, żeby serdecznie podziękować ludziom szczególnie przyjaznym naszej szkole. Najbardziej zasłużonym wręczyliśmy dyplomy „Przyjaciela Szkoły’’. Otrzymali je: Wójt Gminy Pawłowice – p. Damian Galusek (ten moment uwieczniono na zdjęciu), Przewodniczący Rady Gminy – p. E. Pająk oraz redaktor Bronisław Kowalski, który w „Gminnych Racjach” często zamieszczał informacje z naszej szkoły i zawsze był nam bardzo bliski.]

[Dziesięciolecie szkoły było także okazją, żeby gorąco podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom, a szczególnie tym, którzy pracowali w szkole od momentu jej powstania. Na zdjęciu: p. Bożena. Lebioda, p. Irena. Grabowska, p. Bernadeta Witczak, p. Jadwiga Jasińska (piąta z lewej, właśnie otrzymuje kwiaty od przedstawicielki uczniów).]

[Program akademii z okazji 10-lecia szkoły był bardzo bogaty. Przygotowali go uczniowie klas IV- VI pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego: p. Izabeli Jagiełko, p. Danuty Lubos, p. Ireny Pędzimąż oraz p. Izabeli Kamińskiej i p. Barbary Baron. Uczniowie śpiewali, mówili prozą i wierszem. Przypomnieli ważne wydarzenia z dziejów szkoły, osiągnięcia naszych byłych i obecnych uczniów, przedstawili sylwetkę naszego patrona, piosenką dziękowali nauczycielom, dyrektorom i wszystkim przyjaciołom szkoły, recytowali wiersze największych polskich poetów. Na zdjęciu: Grupa uczniów, która krótko przedstawiała, rok po roku, dzieje naszej szkoły. Obok stół z nagrodami dla zwycięzców wielu konkursów zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski. W tle dekoracje i napis, który mówił wszystko o naszej szkole: „Szkoła, którą się lubi. Szkoła, którą się pamięta. Szkoła, do której się wraca”]

[Sala była pełna. Wszyscy z uwagą śledzili przebieg uroczystości z okazji 10-lecia szkoły.]

[Wszyscy uczniowie SP 2, a było ich wtedy 2074, wzięli udział w przemarszu przez Pawłowice, który odbył się po zakończeniu akademii z okazji 10-lecia. Na zdjęciu: Pani Irena Pędzimąż, opiekunka Samorządu Uczniowskiego. Za nią klasa VI f, która wykonała transparent z napisem: „Szkoła ma już 10 lat. Wychowuje wielu uczniów, o których usłyszy świat”]

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Time passed:
4
6
3
dni
0
8
godzin
5
8
minut

plan1