Developed by jtemplate

Warunki materialne

W 1999 roku budynek szkolny został podzielony: w jednej części pozostała SP2, w drugiej uruchomiono gimnazjum. W roku szkolnym 2001/2002 przeprowadzono generalny remont budynku, po którym warunki lokalowe obydwu szkół znacznie się poprawiły.
        Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem dużych zmian. Zlikwidowano Publiczne Gimnazjum nr 2, a uczniowie zostali włączeni do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach.
          Od wakacji przeprowadzany jest generalny remont związany z termomodernizacją budynku, w którym oprócz szkoły znajduje się Niepubliczne Przedszkole „Iskierka” oraz Niepubliczny Żłobek „Pepa”.
        W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 posiada 25 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, dużą, średnią i dwie małe sale gimnastyczne, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, 3 boiska do gier zespołowych, bieżnię lekkoatletyczną i skocznię w dal.
            Nasza placówka została laureatem w konkursie na projekt „Zielona Pracownia 2016” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Celem konkursu było stworzenie Eko-pracowni, by podnieść świadomość ekologiczną uczniów stosując kreatywne rozwiązania zagospodarowania przestrzeni szkolnej, a następnie sfinansowanie realizacji projektów. Otrzymaliśmy kwotę: 37 000 zł.
          W szkole znajdują się gabinety: dyrektora, dwóch wicedyrektorów, pedagogów, psychologa, logopedy, terapeuty, higienistki, pokój nauczycielski, sekretariat, archiwum, pokój socjalny oraz pomieszczenia magazynowe. Nasi uczniowie korzystają również z basenu, hali sportowej, lodowiska, którymi zarządza Gminny Ośrodek Sportu.
Szkoła jest dobrze zaopatrzona w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i środki audiowizualne, w tym tablice interaktywne oraz w sprzęty szkolne. Wyposażenie jest systematycznie uzupełniane.

"Zielona pracownia"

plan1