Developed by jtemplate

Rozmieszczenie gabinetów i sal w SP2, lekcje i przerwy.

 

ROZMIESZCZENIE GABINETÓW I SAL LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

DYREKTOR SZKOŁY – Zofia Musiał – gabinet na parterze

SEKRETARIAT – parter (na lewo od wejścia do szkoły)

WICEDYREKTOR SZKOŁY – Izabela Król – gabinet na I piętrze

WICEDYREKTOR SZKOŁY – Anna Ganiek – gabinet na I piętrze


PEDAGOG SZKOLNY – Teresa Zwolińska – Bandyk, Anna Półgroszewicz – gabinet na I piętrze

PSYCHOLOG SZKOLNY – Marzena Kąsek – gabinet na II piętrze

LOGOPEDA – Agata Witowska – gabinet na I piętrze

POKÓJ NAUCZYCIELSKI – parter

BIBLIOTEKA SZKOLNA – I piętro

ŚWIETLICA SZKOLNA – sala na parterze obok pokoju nauczycielskiego

STOŁÓWKA SZKOLNA – parter

HIGIENISTKA – gabinet przy salach gimnastycznych (wejście przez I piętro segment D)

SALE GIMNASTYCZNE – segment D

PRACOWNIA KOMPUTEROWA – sala nr 13

 

LEKCJE I PRZERWY W SP 2

SZKOŁA OTWARTA JEST DLA UCZNIÓW OD GODZ. 7:45

Przerwa zerowa od 7:45 do 8:00
Pierwsza lekcja od 8:00 do 8:45
Przerwa pierwsza od 8:45 do 8:50
Druga lekcja od 8:50 do 9:35
Przerwa druga od 9:35 do 9:45
Trzecia lekcja od 9:45 do 10:30
Przerwa trzecia od 10:30 do 10:40
Czwarta lekcja do 10:40 do 11:25
Przerwa czwarta do 11:25 do 11:35
Piąta lekcja od 11:35 do 12:20
Przerwa piąta od 12:20 do 12:40
Szósta lekcja od 12:40 do 13:25
Przerwa szósta od 13:25 do 13:30
Siódma lekcja od 13:30 do 14:15
Przerwa siódma
od 14:15 do 14:20
Ósma lekcja
od 14:20 do 15:05

Plan szkoły

plan1