Developed by jtemplate

Główne informacje o szkole

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach działa od 1 września 1985 roku. Od 1 września 1999 jest sześcioklasową szkołą podstawową. Od 1 września 2013 r. jesteśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym

(Więcej informacji o przeszłości szkoły znajdziesz w części – HISTORIA).

BIEŻĄCY ROK SZKOLNY JEST TRZYDZIESTYM TRZECIM W JEJ DZIEJACH. Od 1 września 2013 r. jesteśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym. W roku szkolnym 2017/18 mamy trzy klasy pierwsze, dwie drugie, pięć trzecich, cztery czwarte, trzy piąte, jedną szóstą. W związku z reformą oświaty do naszej szkoły uczęszczają uczniowie trzech klas siódmych oraz trzy oddziały gimnazjalne II AG, II BG i III AG.  Do szkoły łącznie uczęszcza 468 uczniów /stan na dzień 25 września 2017 r./, którzy tworzą 24 oddziały. Klasy I a, II a, II b, III c, IV b, IV c i VII b -  to klasy z oddziałami integracyjnymi i dodatkowym nauczycielem wspomagającym. W bieżącym roku szkolnym wszystkie klasy uczą się na jedną zmianę. Lekcje rozpoczynają się o 8 i kończą najpóźniej o 15:05. Klasy młodsze (I-III) mają codziennie od 4 do 5 lekcji, a starsze od 4 do 8. Każda ma własną salę lekcyjną. Starsi uczniowie „wędrują” po klasopracowniach lub mają zajęcia w swoich salach. Każda klasa korzysta z zajęć na basenie. Pozostałe lekcje wychowania fizycznego odbywają się w salach gimnastycznych. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych, którą tworzą kółka zainteresowań, zespoły wyrównawcze, SKS-y. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagogów, psychologa, logopedy oraz licznych specjalistów. Dzieci rodziców pracujących  mogą przed i po lekcjach spędzać czas w świetlicy, która jest czynna codziennie od 7.00 do 16.00. W szkole można  także jeść pyszne obiady w stołówce szkolnej. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej. Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest mgr Zofia Musiał. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 pełni od 1 września 1999 r. Funkcję wicedyrektora pełni mgr Izabela Król oraz mgr Anna Ganiek.

 

 

plan1