Developed by jtemplate

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która :

 • gwarantuje wysoki poziom nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych,

 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 • dba o dobre warunki nauki,

 • prowadzi nauczanie języka obcego,

 • posiada bogato zaopatrzoną bibliotekę szkolną,

 • dąży do wychowania ucznia szanującego siebie i innych, otwartego na świat, tolerancyjnego, znającego swoje prawa i obowiązki, umiejącego radzić sobie w trudnych sytuacjach,

 • motywuje ucznia do określonych działań,

 • poprzez oczekiwania wobec ucznia wpływa na jego osiągnięcia,

 • wdraża uczniów do samodzielności i samorządności,

 • skutecznie radzi sobie z wyzwaniami wychowawczymi, z którymi styka się współczesna szkoła,

 • przybliża uczniom dzieje Pawłowic i okolicy oraz kształtuje przywiązanie do małej ojczyzny,

 • tworzy i pielęgnuje własne tradycje,

 • rozwija współpracę i komunikację z rodzicami.

Szkoła jest dla nas powodem do dumy. Świadczą o tym osiągnięcia uczniów. Nie byłoby ich bez wspaniałej kadry pedagogicznej. To nauczyciele rozpoznawali umiejętności uczniów, dostrzegali w nich potencjał, przygotowywali do konkursów. To uczniowie i nauczyciele tworzą historię tego miejsca.

 

plan1