ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ STAŁA SIĘ, – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 kwietnia 1994 – GMINA PAWŁOWICE