Developed by jtemplate

DZIESIĘCIOLECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JÓZEFA PUKOWCA W PAWŁOWICACH

26 maja 1995 roku

 

Uroczystość z okazji dziesięciolecia szkoły dała możliwość podsumowania jej dotychczasowej działalności i zaprezentowania społeczności lokalnej dorobku uczniów i nauczycieli. Szkoła miała sporo powodów do dumy. Jej uczniowie w ciągu pierwszej dekady osiągali dobre wyniki w konkursach przedmiotowych, artystycznych i w zawodach sportowych. Wielomiesięczne przygotowania do obchodów dały wymierne rezultaty: w szkole przybyło dekoracji, przeprowadzono wiele konkursów, które zmobilizowały dzieci do poznania historii szkoły, wielu uczniów umocniło swoją więź ze szkołą. Motorem napędowym tych przygotowań był Samorząd Uczniowski, który między innymi przeprowadził wspaniałą akcję pod hasłem: „1000 książek na dziesięciolecie szkoły”. Akcja zapoczątkowała burzliwy rozwój biblioteki szkolnej, która w szybkim czasie podwoiła swój księgozbiór.

[Znak graficzny obchodów 10-lecia szkoły został wybrany spośród wielu, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Samorząd Uczniowski. Zwyciężyła w nim Aneta Nowak (wówczas uczennica Va). Wymyślony przez nią znak graficzny był zamieszczony na zaproszeniach na uroczystość, na dyplomach, na stronie tytułowej gazetki szkolnej i specjalnej książeczki wydanej z okazji 10-lecia szkoły.]

[Dziesięciolecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach obchodzono dostojnie i pogodnie. 26 maja 1995 roku odbyła się akademia, a nazajutrz, 27 maja – festyn dla uczniów i rodziców. Na zdjęciu: Dyrektor szkoły, p. Iwona Gawlas wita gości, nauczycieli, uczniów i rodziców przybyłych na akademię z okazji 10-lecia szkoły.]

[Na akademię z okazji 10-lecia szkoły przybyli: Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice – p. E. Pająk, Wójt Gminy Pawłowice – p. Damian Galusek i jego zastępczyni – p. R. Piechaczek, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty – p. J. Sosna, wizytator szkół z terenu gminy Pawłowice – p. H. Tkaczyk, radni, dyrektorzy szkół gminnych, obecni i emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, najlepsi absolwenci i obecni najlepsi uczniowie oraz przedstawiciele 80 klas, które wtedy istniały w szkole. Na zdjęciu: Miejsca w pierwszych rzędach zajęli dostojni goście. Widoczni od lewej: p. Pająk, p. Galusek, p. Piechaczek (czwarta od lewej), p. Gawlas, p. Tkaczyk. Goście przeglądają książeczkę pt. „Rok po roku, czyli dzieje naszej szkoły”, którą z okazji 10-lecia napisała p. Izabela Kamińska, a skład komputerowy zrobili członkowie szkolnego kółka informatycznego pod kierunkiem p. Witolda Jagiełko.]

[Pierwszy dyrektor naszej szkoły, p. Grzegorz Witosza (stoi wśród honorowych gości) był szczególnie serdecznie witany przez wszystkich zgromadzonych na uroczystości.]

[Dziesięciolecie szkoły było dobrą okazją, żeby serdecznie podziękować ludziom szczególnie przyjaznym naszej szkole. Najbardziej zasłużonym wręczyliśmy dyplomy „Przyjaciela Szkoły’’. Otrzymali je: Wójt Gminy Pawłowice – p. Damian Galusek (ten moment uwieczniono na zdjęciu), Przewodniczący Rady Gminy – p. E. Pająk oraz redaktor Bronisław Kowalski, który w „Gminnych Racjach” często zamieszczał informacje z naszej szkoły i zawsze był nam bardzo bliski.]

[Dziesięciolecie szkoły było także okazją, żeby gorąco podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom, a szczególnie tym, którzy pracowali w szkole od momentu jej powstania. Na zdjęciu: p. Bożena. Lebioda, p. Irena. Grabowska, p. Bernadeta Witczak, p. Jadwiga Jasińska (piąta z lewej, właśnie otrzymuje kwiaty od przedstawicielki uczniów).]

[Program akademii z okazji 10-lecia szkoły był bardzo bogaty. Przygotowali go uczniowie klas IV- VI pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego: p. Izabeli Jagiełko, p. Danuty Lubos, p. Ireny Pędzimąż oraz p. Izabeli Kamińskiej i p. Barbary Baron. Uczniowie śpiewali, mówili prozą i wierszem. Przypomnieli ważne wydarzenia z dziejów szkoły, osiągnięcia naszych byłych i obecnych uczniów, przedstawili sylwetkę naszego patrona, piosenką dziękowali nauczycielom, dyrektorom i wszystkim przyjaciołom szkoły, recytowali wiersze największych polskich poetów. Na zdjęciu: Grupa uczniów, która krótko przedstawiała, rok po roku, dzieje naszej szkoły. Obok stół z nagrodami dla zwycięzców wielu konkursów zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski. W tle dekoracje i napis, który mówił wszystko o naszej szkole: „Szkoła, którą się lubi. Szkoła, którą się pamięta. Szkoła, do której się wraca”]

[Sala była pełna. Wszyscy z uwagą śledzili przebieg uroczystości z okazji 10-lecia szkoły.]

[Wszyscy uczniowie SP 2, a było ich wtedy 2074, wzięli udział w przemarszu przez Pawłowice, który odbył się po zakończeniu akademii z okazji 10-lecia. Na zdjęciu: Pani Irena Pędzimąż, opiekunka Samorządu Uczniowskiego. Za nią klasa VI f, która wykonała transparent z napisem: „Szkoła ma już 10 lat. Wychowuje wielu uczniów, o których usłyszy świat”]

plan1