NADANIE SZKOLE IMIENIA I WRĘCZENIE SZTANDARU

2 czerwca 1990 roku

Patronem szkoły został Józef Pukowiec - przedwojenny harcerz i nauczyciel, który przez pewien okres swojego życia mieszkał w Bziu położonym w sąsiedztwie Pawłowic. Jego życiowa dewiza, która brzmi: "Harcerz mierzy radość życia ilością pokonanych przeszkód" była i jest wykorzystywana w działalności wychowawczej naszej szkoły.

[Orkiestra gra hymn. Flaga wędruje na maszt. Zaczyna się uroczystość nadania imienia szkole i rozwinięcia sztandaru.]

[Przedstawicielka Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach odczytuje „Akt nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach imienia Józefa Pukowca”.]

[Siostrzeniec Józefa Pukowca, p. Frelich, dokonuje odsłonięcia pamiątkowej tablicy, którą następnie przeniesiono do szkoły i zamontowano na ścianie. Harcerze zaciągnęli przy niej honorową wartę. Na drugim planie: Uczniowie klas VIII i chórzyści, którzy przedstawili na uroczystości montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Izabeli Kamińskiej i Anny Półgroszewicz.]

[Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, p. Wierzbicki, przekazuje dyrektorowi szkoły sztandar ufundowany przez rodziców. (Wcześniej na mszy zamówionej przez rodziców sztandar został poświęcony, ale zdjęcia z tego wydarzenia nie zachowały się w szkolnym archiwum)]

[Dyrektor Grzegorz Witosza przekazuje sztandar uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach. Poczet sztandarowy tworzą: Joanna Czajkowska, Katarzyna Pyka i Artur Pomorski.]

[Poczet sztandarowy przemaszerował wokół boiska. Zaproszeni goście, nauczyciele i ponad 1200 uczniów w postawie na baczność oddało hołd sztandarowi naszej szkoły.]