Developed by jtemplate

OTWARCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PAWŁOWICACH

1 września 1985 roku

 

Wcześniej dzieci mieszkańców osiedla - pracowników pobliskiej kopalni, która dzisiaj nosi nazwę KWK "Pniówek"- uczyły się w jedynej wtedy pawłowickiej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka. Szkoła nie była przygotowana na przyjęcie takiej rzeszy dzieci i dlatego w 1983 roku zapadła decyzja o budowie nowej placówki oświatowej na osiedlu w Pawłowicach. Tempo prac budowlanych było bardzo szybkie i być może to było przyczyną, że już w kilka lat po powstaniu nowa szkoła przechodziła pierwsze remonty.

[Kiedyś były tu łąki i pola uprawne, za dwa lata będzie stała nasza szkoła. 2 maja 1983 rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy szkoły na osiedlu w Pawłowicach.]

[„Niech się mury pną do góry”. Prace budowlane prowadzono w dobrym tempie. Od początku było widać, że to będzie potężny budynek.]

[Tak wyglądała sala gimnastyczna w budowie.]

[Gotowe segmenty A, B, C czekają na prace wykończeniowe.]

[1 września 1985 rok – otwarcie szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach. Pierwszy dyrektor szkoły, mgr Grzegorz Witosza, odbiera od budowniczych symboliczny klucz do szkoły.]

[1.09.1985 r. Jako pierwszy próg nowej szkoły przekroczył dyrektor Witosza. Towarzyszyli mu dostojni goście, a wśród nich emerytowany dyrektor Jośko, który szczególnie serdecznie życzył powodzenia uczniom, nauczycielom i dyrektorowi nowej szkoły.]

[1.09.1985. Po oficjalnym otwarciu szkoły wszyscy goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie zwiedzali nową szkołę. Wszystkim bardzo się podobała.]

W chwili otwarcia i w ciągu kilku następnych lat Szkoła Podstawowa nr 2 wydawała się ogromna. Miała 35 sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczne, wielką świetlicę i stołówkę, bibliotekę a ponadto kilkanaście małych pomieszczeń, w których prowadzono zajęcia kółek przedmiotowych lub gromadzono pomoce dydaktyczne. Obliczono, że w nowej placówce oświatowej może uczyć się około 800 dzieci. Szybko okazało się, że musi ich pomieścić znacznie więcej. Już w roku 1989/90 w szkole uczyło się ponad 1200 uczniów i ich liczba rosła.

[Tak wyglądała nasza szkoła w pierwszym roku swojego istnienia. Budynek był ogromny, a na razie uczyło się w nim tylko 360 uczniów. Miejsca mieli pod dostatkiem.]

Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 został w 1985 roku mgr Grzegorz Witosza. Pełnił funkcję do końca 1990r., to jest do odejścia na emeryturę. Wówczas Kurator Oświaty powierzył to stanowisko pani Iwonie Gawlas, która była dyrektorem do 31 sierpnia 1999roku. Od 1września 1999 roku do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest mgr Zofia Musiał. Funkcję wicedyrektorów sprawowali: mgr Urszula Wruszkowiak, mgr Wiesława Kaczmarczyk, Iwona Gawlas, mgr Maria Mach, mgr Zofia Musiał, mgr Bożena Wróbel, mgr inż. Witold Jagiełko, mgr Izabela Kamińska.

plan1