Developed by jtemplate

Redakcja

Nauczyciele SP2 w Pawłowicach:

1. Norbert Mosioł - administrator strony, autor tekstów i zdjęc i innych materiałów w częściach: "kółko informatyczne", "matematyka" i "informatyka"
2. dyr. Zofia Musiał - komunikaty i inne sprawy szkoły
3. wice dyr. Izabela Król - dokumenty szkolne, przewodnik
4. Anna Ganiek - teksty, zdjęcia i materiały w części "kółko przyrodnicze"
5. Jadwiga Fizek - teksty w części "kółko polonistyczne"
6. Iwona Pustułka - teksty i zdjęcia w części "sport"
7. pozostali nauczyciele - aktualności, zdjęcia

plan1