Developed by jtemplate

Samorząd uczniowski

Zadania samorządu uczniowskiego i Zarządu oraz sposób ich funkcjonowania określone są w statucie szkoły i regulaminie działalności samorządu uczniowskiego.
Opiekunkami SU zostały panie: Kamila Musiał, Mariola Przybyłko, Izabela Wiatrok i Danuta Lenik, które zostały wybrane przez przedstawicieli samorządów klasowych klas IV – VII oraz klas gimnazjalnych na zebraniu przeprowadzonym w dniu 15 września 2017 r.
Działalność samorządową klas młodszych organizują panie: Małgorzata Lazarek i Renata Kamińska.

 Przedstawiamy się :) - czyli trochę o członkach Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd uczniowski klas I-IV

plan1