Konkursy międzyszkolne

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE 2017/2018
Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie wezmą udział w wielu konkursach międzyszkolnych. Na początku roku szkolnego trudno zaplanować je bardzo dokładnie.

Na pewno wystartują w dwóch najważniejszych gminnych konkursach organizowanych dla uczniów, to jest:
1. W KONKURSIE O TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKÓŁ GMINY PAWŁOWICE,
2. W KONKURSIE DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW, (w którym nagrodą jest udział w 2-dniowej wycieczce krajowej).

Na pewno nasi uczniowie wezmą udział w: 
1. GMINNYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS STARSZYCH (język polski, język angielski, historia, matematyka, przyroda),
2. GMINNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA KLAS MŁODSZYCH,
3. GMINNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM,
4. GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM,
5. GMINNYM KONKURSIE PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYM DLA KLAS TRZECICH
6. MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE „MATEMATYCZNY KANGUR”
7. KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FOX”
8. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „EKO-PLANETA”,
9. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „GEO-PLANETA”
10. TURNIEJU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO,
11. KONKURSIE WIEDZY O GMINIE PAWŁOWICE, (którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury),
12. GMINNYM PRZEGLĄDZIE JASEŁKOWO-SZOPKOWYM,
13. GMINNYM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ,
14. KONKURSACH, KTÓRE W ROKU 2017/18 ZORGANIZUJE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I GMINNY OŚRODEK KULTURY,
15. WIELU ZAWODACH SPORTOWYCH RÓŻNEGO SZCZEBLA.

W szkole zostanie przeprowadzony I etap KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z: JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO, HISTORII, WOS- u, MATEMATYKI i BIOLOGII. Organizatorem tych konkursów jest Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczniowie, którzy uzyskają wymaganą przez organizatora liczbę punktów wezmą udział w międzyszkolnym (rejonowym) etapie tych konkursów.

            Możliwy jest także udział uczniów w innych konkursach o różnym zasięgu, których nie uwzględniono w powyższej informacji. Zależy to głównie od zaangażowania nauczycieli i uczniów. Czasami również od możliwości finansowych szkoły, bo konkursy ogólnopolskie są najczęściej płatne, a u nas obowiązuje zasada, że koszty związane z udziałem uczniów w tych konkursach pokrywa szkoła.

plan1