Świetlica szkolna

Działalność świetlicy szkolnej w 2017/2018


Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00. Przeciętnie przebywa w niej każdego dnia około 120 dzieci. Opiekę świetlicową sprawuje trzech nauczycieli: pani Mariola Przybyłko, pani Kamila Musiał, pani Iwona Bochnak i pani Mirela Polnik-Patas. Nauczyciele zatrudnieni na etacie wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę uczniom, którzy zostali przez rodziców zapisani na zajęcia świetlicowe, w wyjątkowych wypadkach klasom, które nie mają lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu z powodu jego nieobecności  w pracy, uczniom, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, lekcjach języka niemieckiego oraz zajęciach na basenie. Wychowawcy świetlicy prowadzą różnorodne zajęcia dla wyżej wymienionych uczniów i klas. W razie potrzeby udzielają pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do zajęć szkolnych. Oferta zajęć w tym roku szkolnym obejmuje:  zajęcia plastyczne, dekoratorskie, literackie, muzyczne i sportowe. Wychowawcy świetlicy dbają o to, aby uczniowie czuli się w niej dobrze i bezpiecznie.

 

Analiza badania ankietowego uczniów, rodziców i nauczycieli na temat oceny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 - tutaj

 

 

plan1