Szczegółowe informacje o konkursach szkolnych

KONKURSY - INFORMACJE

 

CAŁOROCZNY KONKURS INFORMATYCZNY pt. Mistrz Komputera

 

CAŁOROCZNY KONKURS INFORMATYCZNY pt. Mistrz Komputera

W bieżącym roku szkolnym odbwyać się będzie:
Całoroczny Konkurs Informatyczny pt. Mistrz Komputera.

 

Główne cele konkursu:
- Wdrożenie uczniów do stosowania komputera, oprogramowania i korzystania z sieci Internet, wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów z życia codziennego.
- Zainteresowanie uczniów technologią informacyjną.
- Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania komputera.

Zakres wiedzy i umiejętności:
- Budowa i zasada działania komputera.
- System operacyjny Mac OS X/Windows.
- Program graficzny.
- Edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny Neo Office.
– Internet i jego zastosowanie.
– Logo Komeniusz.
– Gry komputerowe.

Terminarz konkursu:
Konkurs składać się będzie z kilku etapów obejmujących wybrany zakrez wiedzy i umiejętności. Poszczególne etapy konkursu będą rozgrywane w przeciągu całego roku szkolnego. Termin i zakres wiadomości dotyczący poczczególnych etapów konkuru bedzie podawany z miesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. Zakończenie konkursu: maj br. szkolnego.

Warunki uczestnictwa:
W pierwszym eliminacyjnym etapie konkursu (Kopmputerowy test wiedzy infomatycznej) mogą wziąć udział uczniowie klas V i VI. Uczestnictwo w dalszej fazie konkursu uzależnione jest uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów w fazie eliminacyjnej!

Laureaci Całorocznego Konkursu Informatycznego pt. Mistrz Komputera otrzymają tytuł "Mistrz komputera", dyplomy i nagrody książkowe.

Wszelkiche informacje dotyczące konkursu (regulamin, terminarz, aktualna klasyfikacja, zagadnienia itp...) będą zamieszczane na internetowej stronie szkoły pod aresem: www.sp2.pawlowice.pl. 

Organizator konkursu p. Norbert Mosioł.


do góry

plan1