UROCZYSTOŚCI I AKCJE SZKOLNE W ROKU 2017-2018

NAZWA

TERMIN REALIZACJI

FORMY REALIZACJI

INAUGURACJA

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

04.O9.2017

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego

Powitanie pierwszoklasistów

Program artystyczny przygotowany przez klasę III b i III c

 • Akademia dla klas V-VII i klas gimnazjalnych

 • Akademia dla klas I - IV

 • Program artystyczny na obydwie uroczystości przygotowany przez uczniów klas III b i III c

Życzenia od Zarządu SU, obecność pocztu sztandarowego.

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Od 5 do końca września 2017

Pogadanki w klasach IV-VII i klasach gimnazjalnych.

 

WYBORY

RAD ODDZIAŁOWYCH

I RADY RODZICÓW

NA ROK 2017/2018

13.09.2017

środa

Przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców.

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

SPRZĄTANIE ŚWIATA

NIE MA ŚMIECI –

SĄ SUROWCE”

Od 13 do 15.09.2017

 

Sprzątanie terenów przyszkolnych i osiedlowych przez klasy IV i V. (Zajęcia w ramach lekcji przyrody)

 

BEZPIECZEŃSTWO

W SZKOLE I POZA NIĄ

Cały rok szkolny

 

wrzesień 2017

Pogadanki w klasach.

 

Bezpieczna droga do szkoły – pogadanki dla klas I, spotkanie z policjantem.

Dekoracje dydaktyczne dla klas młodszych na tablicach ściennych na parterze i II piętrze oraz w segmencie D.

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

(zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018)

Cały rok szkolny

 • Organizowanie akcji charytatywnych.

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

 • Warsztaty dla uczniów i rodziców.

 • Przygotowanie materiałów na lekcje wychowawcze i zebrania z rodzicami.

 • Diagnoza wychowawcza środowiska.

ŚWIĘTO DRZEWA

10.10.

10.10.2017

wtorek

Spotkanie z przedstawicielem nadleśnictwa.

ŚWIĘTO EDUKACJI

 

 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

 

13.10.2017

piątek

Uroczystość szkolna dla pracowników

szkoły przygotowana przez uczniów gimnazjum.

Uroczystość środowiskowa dla rodziców pierwszoklasistów, uczniów klas I i przedstawicieli klas starszych:

 • program artystyczny przygotowany przez trzecioklasistów i pierwszoklasistów

 • ślubowanie uczniów

obecność pocztu sztandarowego i życzenia od Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

DZIEŃ PIERWSZOKLASISTY

(„Otrzęsiny” dla klas I)

październik 2017

 

Rozgrywki sportowe, zabawy i konkursy dla uczniów klas pierwszych (zajęcia pozalekcyjne w średniej sali gimnastycznej).

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

październik

2017

Konkurs plastyczny dla klas IV-VII i klas gimnazjalnych.

Projekt edukacyjny dla klas I – III.

PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Od 2.10. do 31.10.2017

Promowanie czytelnictwa i biblioteki szkolnej:

 • lekcje biblioteczne,

 • wystawy i dekoracje w bibliotece,

 • konkursy dla uczniów.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.

 

od 6.11. do 09.11.2017

 

 

 

 

 

10.11.2017

piątek

11.11.2017

sobota

Plan obchodów Święta Niepodległości:

Konkurs recytatorski „Moja ojczyzna”

 • klasy I – III

 • klasy IV – VII, klasy gimnazjalne

Pogadanki w klasach (Dlaczego i w jaki sposób obchodzimy Święto Niepodległości?)

Uroczystość szkolna

 • program artystyczny przygotowany przez chór szkolny i klasę VI a

Udział pocztu sztandarowego i Zarządu SU w uroczystościach gminnych z okazji Święta Niepodległości.

DZIEŃ GÓRNIKA

04.12.2017

poniedziałek

Uroczystość szkolna

przygotowana przez klasę III a i III c.

WIGILIA SZKOLNA

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

W PAWŁOWICACH

 

grudzień 2017

 

Uroczystość szkolna przygotowana przez uczniów gimnazjum.

 

Dekoracje świąteczne w szkole.

JASEŁKA

grudzień 2017

 

Uroczystość szkolna dla klas I – IV przygotowana przez uczniów klasy 3 d.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Od 29.01. do 11.02.2018

Pogadanki w klasach.

Dekoracje dydaktyczne dla klas młodszych.

PODSUMUJMY PIERWSZY SEMESTR

 

Od 24.01. do 26.01.2018

Informacje o wynikach w nauce, osiągnięciach uczniów zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Ogłoszenie wyników semestralnych w całorocznym konkursie o tytuł najlepszej klasy.

TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO

INTERNETU

Od 12 do 15.02.2018

Warsztaty, prelekcje i konkursy dla uczniów klas I-VII oraz klas gimnazjalnych.

Ankiety dla dzieci i rodziców.

SZKOLNY KARNAWAŁ

25.01.2018

czwartek

Zabawy karnawałowe dla klas I – III i IV – VI.

Dyskoteka dla klas VII i gimnazjalnych.

SZKOLNY FESTIWAL NAUKI

marzec 2018

Prezentowanie ciekawostek ze świata nauki

przez uczniów gimnazjum w ramach projektów edukacyjnych.

DNI KULTURY

BRYTYJSKIEJ

kwiecień

2018

Prezentacje artystyczne klas I, II, III. Konkursy dla klas starszych.

ŚWIATOWY

DZIEŃ SŁUŻBY

ZDROWIA

07.04

06.04.2018

piątek

 

 

Apel dla uczniów klas I-IV przygotowany przez klasę II a i II b.

 

WIELKANOC

 

28.03.2018

środa

Uroczystość szkolna

 • program artystyczny przygotowany przez klasę VII b

 • wręczenie nagród laureatom konkursów szkolnych

Dekoracje w szkole (tydzień przed świętami).

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

 

 

Od 16 do 20.04.2018

 

 

20.04.2018

piątek

Akcje szkolne przeprowadzona zgodnie z planem opracowanym przez kółko przyrodniczo - ekologiczne klas starszych.

Uroczystość szkolna dla klas:

 • przygotowana przez uczniów klasy

IV d

 • wręczenie nagród laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach akcji.

ŚWIĘTO

KONSTYTUCJI 3 MAJA

Od 23 do 27.04.2018

 

07.05.2018

 

3.05.2018

Pogadanki w klasach (Dlaczego i w jaki sposób obchodzimy święta państwowe?)

Uroczystość szkolna.

 • program artystyczny przygotowany przez klasę VII a

Udział pocztu sztandarowego i przedstawicieli uczniów w uroczystości gminnej.

DNI KSIĄŻKI

 

0d 04.05.do 30.05.2018

Działania promujące książkę i czytelnictwo realizowane według planu opracowanego przez nauczyciela bibliotekarza (m.in. lekcje biblioteczne, wystawy, dekoracje, konkursy dla uczniów).

Włączenie się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania – zorganizowanie i przeprowadzenie akcji szkolnej.

DZIEŃ MATKI

 

od 21 do 25.05.2018

Różne przedsięwzięcia realizowane przez klasy pod opieką wychowawców.

AUTOSTOPEM PO POLSCE”

maj/czerwiec

Przedstawienie przygotowane przez uczniów kółka turystycznego z klasy 3 d.

DZIEŃ DZIECKA

 

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

 

 

czerwiec 2017

piątek

Piknik rodzinny – akcja środowiskowa.

Zawody sportowe przeprowadzone zgodnie z planem opracowanym przez nauczycieli

w-f.

Program artystyczny opracowany przez klasę VII c.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

 

Od 04.06.do 08.06. 2018

 

 

 

 

 

05.06.2018

wtorek

 

Pogadanki w klasach: działalność Józefa Pukowca, historia naszej szkoły, jej osiągnięcia i tradycje

Konkursy dla uczniów klas starszych

 • Nasza szkoła i jej patron” (klasy IV-VII i gimnazjalne)

Uroczystość szkolna dla klas przygotowana przez klasę V a i V c.

Odświętne stroje wszystkich uczniów w Dniu Patrona.

WYBORY

DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK 2018/2019

czerwiec 2018

Od 11.06.- 22.06. 2018

 

13.06.2018

środa

Pogadanki w klasach na temat SU i zbliżających się wyborów, prezentacja kandydatów (informacje na tablicy SU).

Przeprowadzenie wyborów: głosowanie, ogłoszenie wyników na tablicy SU.

BEZPIECZNE

WAKACJE

Od 18.06. do 21.06.2018

Pogadanki w klasach

Dekoracje dydaktyczne dla klas I – III.

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

21.06.2018

czwartek

Przyznanie nagród dla uczniów (za miejsca w konkursach, działalność na rzecz szkoły)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

 

22.06.2018

piątek

 

 

 

 

 

 

Uroczystość szkolna dla klas: I – IV przygotowana przez klasy : IV a i IV c.

Uroczystość szkolna dla klas: V– VII

i klas gimnazjalnych, pożegnanie uczniów klasy III gimnazjum przez uczniów :

II AG i II BG.

Przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi, pożegnanie obecnego i przedstawienie nowego Zarządu SU.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I-VIII i klas gimnazjalnych

Powitanie pierwszoklasistów

Program artystyczny przygotowany przez klasy II a, II b i II c dla klas 1 - 4

 • Akademia dla klas I – IV

Program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy IV b i V b dla klas 5 – 8 i gimnazjalnych

 • Akademia dla klas V – VIII i klas gimnazjalnych

 • Życzenia od nowego Zarządu SU, obecność pocztu sztandarowego.

plan1