WARUNKI KADROWE SZKOŁY

 

WARUNKI KADROWE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Liczba nauczycieli (łącznie z dyrektorem): 61

Nauczyciele pracujący w pełnym wymiarze godzin: 56

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin: 5

 

 

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Liczba nauczycieli*

Nauczyciel dyplomowany

36

Nauczyciel mianowany

13

Nauczyciel kontraktowy

10

Stażysta

2

stan na dzień 25.09.2017 r.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI
mgr Alicja Sienkiewicz – sekretarz szkoły
mgr Joanna Piątyszek – sekretarz szkoły
mgr inż. Rafał Stuchlik – specjalista ds. kadr


PRACOWNICY OBSŁUGI
W szkole pracuje: 7 sprzątaczek, 1 woźna, 1 konserwator, 1 starszy kucharz, 1 intendent, 4 pomoce kuchenne.

plan1