Developed by jtemplate

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

12.09.2018 (śr) – zebrania klasowe inaugurujące rok szkolny 2018/2019;
24.10.2018 (śr) – zebrania klasowe oraz indywidualne konsultacje;
12.12.2018 (śr) – zebrania klasowe (informacja o grożących ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu)
23.01.2019 (śr) – zebrania klasowe oraz indywidualne konsultacje (analiza śródrocznych wyników nauczania)
27.03.2019 (śr) – zebrania klasowe oraz indywidualne konsultacje
13.05.2019 (pn) – zebrania klasowe (informacja o grożących ocenach niedostatecznych, przewidywanych ocenach końcoworocznych) oraz indywidualne konsultacje

 

plan1