Developed by jtemplate

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

L.p.

Opis

Data

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3 września 2018 r.

2.

Konferencja klasyfikacyjna:

17 stycznia 2019 r.

13 czerwca 2019 r.

3.

Koniec I-go półrocza

15 stycznia 2019 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

5.

Ferie zimowe:

11-24 luty 2019 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna:

18 - 23 kwietnia 2019 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty:

  • j. polski

  • matematyka

  • j. obcy

 

15.04.2019 r. godz. 9.00

16.04.2019 r. godz. 9.00

17.04.2019 r. godz. 9.00

8.

Egzamin gimnazjalny:

  • część humanistyczna

 

  • część matematyczno – przyrodnicza

 

  • część językowa

 

10.04.2019 r. godz. 9.00 historia,

WOS

godz. 11.00 j. polski

11.04.2019 r. godz. 9.00 przedmioty

przyrodnicze

godz. 11.00 matematyka

12.04.2019 r. godz. 9.00 poziom

podstawowy

godz. 11.00 poziom

rozszerzony

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2.11.2018 r. (piątek)

2.05.2019 r. (czwartek)

24.01.2019 r. (czwartek – zabawa karnawałowa)

15.04.2019 r. (poniedziałek-egzamin)

16.04.2019 r. (wtorek-egzamin)

17.04.2019 r. (środa-egzamin)

7.06.2019 r. (piątek-festyn szkolny)

10.

Rekolekcje wielkopostne

Termin zostanie podany później

11.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

14.

Ferie letnie:

22.06. – 31.08.2019 r.

 

plan1