Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas V-VIII

W czwartek 20 września odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas V-VIII i klas III gimnazjum. Wśród kandydatów dominowali uczniowie starszych klas, a ściślej uczennice. Na tablicy informacyjnej SU przedstawiały swoje propozycje zachęcając do głosowania. Dla uczniów klas V było to nowe doświadczenie, po raz pierwszy otrzymali kartę do głosowania, gdzie zaznaczyli wybrane kandydatury. Nad sprawnym przebiegiem wyborów czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Julia Wadas, Wiktoria Lewandowska, Weronika Staroń, Maja Słowińska i Małgosia Urbańczyk. Dziewczyny skrupulatnie przeliczyły głosy i sporządziły protokół, zgodnie z którym Zarząd Samorządu Uczniowskiego starszych klas w roku szkolnym 2018/2019 będzie pracował w składzie: Natalia Bronny, Paulina Macharzyńska, Agata Wrzesień, Klaudia Jankowska, Laura Demczuk i Ania Turzyniecka. Serdecznie gratulujemy i życzymy zapału na cały rok szkolny.
Za organizację i prawidłowy przebieg wyborów odpowiadały: p. Izabela Wiatrok, p. M. Przybyłko
i p. Danuta Lenik