NAZWISKA OCZYWIŚCIE ODMIENIAMY!

24 kwietnia 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Polonistyczny ,,Nazwiska oczywiście odmieniamy" dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było propagowanie dbałości o poprawność językową oraz kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem polskim. ,,Odmiana rzeczowników jest prastarą właściwością języka polskiego- nie zubożajmy go przez zanik tej cechy". - prof. Irena Bajerowa.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce - Martyna Wiatrok kl. VI a , Kacper Kubieniec kl. V b
II miejsce - Paweł Bednorz kl. IV b, Arkadiusz Oślizło kl. IV c, Wiktoria Spek kl. IV d
III miejsce - Julia Matera kl. IV a

Gratulujemy!