UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM

Uczniowie klasy VII b Natalia Urban i Mateusz Gabryel wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim  pt. "Pani Ireno". Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o Irenie Sendlerowej, kształtowanie umiejętności bezinteresownej pomocy innym oraz poszukiwanie prawdziwych wartości życiowych. Zadaniem każdego uczestnika konkursu było wykonanie dwóch prac: literackiej- mającej na celu ukazanie opisu przeżyć wewnętrznych wobec przesłania: "hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka" oraz plastycznej - odzwierciedlającej opis przeżyć wewnętrznych pracy literackiej. Przygotowania do konkursu wymagały dużego zaangażowania ze strony uczniów i  nauczyciela – p. Joanny  Czajkowskiej-Wadas, za co im serdecznie dziękujemy.
,,Dopóki będę żyła, dopóki mi starczy sił, zawsze będę mówiła, że najważniejsze w życiu jest dobro." ( Irena Sendlerowa)