ZAPISY I REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

 na rok szkolny 2018/2019 

DOTYCZY DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

od 01 marca 2018

do 23 marca 2018

Składanie dokumentów do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły
w sekretariacie ZSP :

- Zgłoszenie do klasy I wraz z załącznikiem nr 1*

- Kserokopia aktu urodzenia dziecka;

* druki dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły

DOTYCZY DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY:

od 03 kwietnia 2018

do 18 kwietnia 2018

Składanie dokumentów do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w sekretariacie ZSP :

- Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z załącznikiem

nr 1 i nr 2*

- Kserokopia aktu urodzenia dziecka;

* druki dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły

do 20 kwietnia 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów

24 kwietnia 2018 godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 27 kwietnia 2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do wniosku*

*druk dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły

30 kwietnia 2018

 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 W przypadku, równorzędnej liczby wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające do klas I dla kandydatów spoza obwodu szkoły do 30 maja 2018 r.

OBWÓD Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Pukowca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowicach

1. miejscowość Pawłowice, ulice:

Górnicza, Polna od nr 17, Kręta, Krucza, Łączna, Orzechowa, Pieczarkowa, Pukowca, Poligonowa, Przemysłowa, Szkolna od nr 32 strona prawa i od nr 11 strona lewa. Skowronków, Strzyżyków, Wąska, Wesoła, Wodzisławska
od nr 43 strona lewa i od nr 36 strona prawa, Wojska Polskiego

2. miejscowość Pniówek – wszystkie ulice.

 

Następujące dokumenty: regulamin, zgłoszenie do szkoły, wniosek o przyjęcie są do pobrania w zakładce dokumenty lub do odbioru w sekretariacie szkoły.