Projekt edukacyjny

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu
b) określenie celów i zaplanowanie etapów realizacji
c) wykonanie zaplanowanych działań
d) publiczne przedstawienie rezultatów.
e) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,

Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018.

----------------------------------------------------------------------------------

Dnia 21 lutego uczniowie klasy 2b brali udział w projekcie eTwinning związanym z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego.

W czasie zajęć dzieci brały udział w różnorodnych zadaniach. Podczas dobrej zabawy uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat naszego języka. Dzieciom najbardziej spodobały się zadania związane z wyszukiwaniem staropolskich imion żeńskich i męskich. Większość dzieci była bardzo zdziwiona, ponieważ nie była świadoma tego, że imiona tak zmieniały się na przestrzeni lat. Wspólnie omawialiśmy znaczenie tych imion i układaliśmy w porządku alfabetycznym. Kolejne zadanie polegające na dopasowywaniu wyrazów o tym samym znaczeniu również okazało się nie lada wyzwaniem. Kolejne zdziwienie dotyczyło znaczenia znaku diakrytycznych w naszym języku. Dzieci zgodnie stwierdziły, że pomijanie ich w wiadomościach sms''owych bardzo zmienia nasz język i nie powinniśmy tego robić.

Jako podsumowanie naszego projektu na korytarzu szkolnym powstała gazetka dotycząca zagadnień językowych omawianych podczas zajęć. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci świetnie się bawiąc wiele się nauczyły.
Agnieszka Skórzańska-Kieloch

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy projekt edukacji cyfrowej skierowany do ponad 200 szkół podstawowych z małych miejscowości w całej Polsce.
Szkoła przystępując do programu otrzyma zestawy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z nowych technologii, m.in. roboty, matę edukacyjną oraz tablety. W projekcie będą uczestniczyli uczniowie klas trzecich. Zajęcia przeprowadzą panie: Katarzyna Błaszczuk-Sabat, Agnieszka Skórzańska-Kieloch i Izabela Król. Nauczyciele przeprowadzą 15 półtoragodzinnych zajęć z zakresu programowania. Projekty są wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Orange oraz Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Są realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

----------------------------------------------------------------------------------------

14 grudnia br. odbyły się pierwsze zajęcia z projektu „Zaprogramuj przyszłość”, w którym biorą udział uczniowie klas trzecich. Warunkiem ukończenia szkolenia przez danego ucznia będzie udział w co najmniej 80% zajęć. Projekt jest naszą odpowiedzią na pytanie, jak mądrze wprowadzić dzieci  w cyfrowy świat, a taka nauka wymaga także współdziałania w grupie, cierpliwości  i wytrwałości.

----------------------------------------------------------------------------------------

Programowanie (lub kodowanie) to porozumiewanie się z komputerem za pomocą instrukcji napisanych w zrozumiałym dla niego języku. Takie instrukcje to programy komputerowe. Jednak na etapie edukacji wczesnoszkolnej programowanie rozwijane jest przez naukę logicznego myślenia, orientację przestrzenną, pamięć, pobudzanie wyobraźni, wyzwalanie kreatywności, a przy okazji liczenie.
Programowanie to szereg uniwersalnych zasad i reguł, które dzieci - uczestnicy projektu „Zaprogramuj przyszłość” poznają dzięki grom i zabawom „bez komputera” (offline). Ważna jest również praca w zespole i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów – kompetencje, które są niezbędne w codziennym życiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan1