Renowacja nawierzchni bieżni sportowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU DO 30 TYŚ. EURO

(Postępowanie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych)


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: „Renowacja nawierzchni bieżni sportowej wokół boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pawłowicach”

Dokumenty do pobrania ze strony: http://bip.gwpawlowice.finn.pl