ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU DO 30 TYŚ. EURO.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa mebli dla ZSP Pawłowice”. - informacje

plan1